img

Klargjøring

30.jan.2007 @ 22:30:08
Jeg har forståelse for at det trengs en klargjøring fra min side.

Først en kort introduksjon: Det har vært en debatt på Tromsøs gjestebok de siste dagene. Den begynte med et innlegg her i bloggen kalt "Lagsjakk". Jeg skrev det i lettere irritasjon over at et medlem i en sterk klubb blant annet skrev at "[vi er] selektive på hvem som kan bli medlemmer". (Han har slik jeg har skjønt det senere sagt at det ikke var en helt heldig uttalelse, så det er ingen sak lenger). Temaet for mitt innlegg var om det er naturlig å stille noen krav til klubbene, og særlig til eliteklubbene.

Tre klubber ble vist til som eksempler på klubber uten klubbkveld og ungdomsvirksomhet. Disse tre følte seg tråkket på tærne, og fremhevet i den senere debatten at de også bidro til sjakken på forskjellig vis (eller at medlemmene gjorde det). Jeg har forståelse for deres reaksjon. Samtidig tror jeg det er vanskelig å føre viktige diskusjoner om hva som bør gjøres i sjakk-Norge uten at noen føler at det de driver med, blir tillagt for liten vekt.

Jeg har skrevet det i flere innlegg tidligere, men jeg gjentar det gjerne: Også disse tre klubbene gir sitt verdifulle bidrag til sjakken her i landet, og takk for det. Men dette var faktiske aldri et tema for meg.

Én har spurt om hvordan NSF kan stille krav, forbundet bidrar da ikke med noe? En annen har sagt at man godt kan tenke på hva man kan gjøre for NSF, ikke hva NSF kan gjøre for meg. Det siste er svært sympatisk, men etter min mening treffer det ikke helt spikeren på hodet.

Mitt poeng er at det er vi alle - medlemmene av NSF - som er NSF. Vi har alle et ansvar for rekruttering og utvikling av spillere. Og vi har alle et ansvar for at det finnes et seriøst elitetilbud. Blant annet. Jeg har selvfølgelig et spesielt ansvar siden jeg har påtatt meg vervet som styreleder i NSF. Men også hvert enkelt medlem har et ansvar. Norges Sjakkforbund er nemlig medlemmene, og det vi sammen kan få til.

Det har tidligere vært etterlyst aktivitet og engasjement fra styret i gjestebokens debatter. Derfor overrasker det meg litt når enkelte tror at å "se på en sak" betyr at man vil forsøke å få noe vedtatt, og dessuten mener at det jeg skriver er på vegne av styret. Mitt opprinnelige innlegg ble skrevet her i bloggen, før debatten senere trukket over i Tromsøs gjestebok (noe jeg var motvillig til).

La det til det første være klart: Jeg har ikke, og har ikke hatt, til hensikt å fremme noe forslag om dette til styret. Mitt innlegg var et debattinnlegg om noe jeg mener er et helt sentralt: Hvordan vi skal overleve - og helst vokse.

Og til det andre: Jeg skriver selvfølgelig ikke på vegne av styret i min blogg, jeg skriver på vegne av meg selv. Dette er ikke noe som har vært drøftet i styret eller noe jeg har tatt opp med andre styremedlemmer. Debattanter er hjertelig velkommen til å kontakte styremedlemmene, det er noe jeg synes skjer alt for sjelden. Kontaktinfo finner du her.

Det blir alt for min del - i denne debatten.

Kommentarer:
Postet av: Jan S

Hvem man er når man skriver...

Både du og jeg vet at det hersker forskjellige meninger om man er fri til å skrive hva man vil når man er tillitsvalgt. Selv er du kanskje i tvil?

Mens jeg ennå satt som sentralstyremedlem i NSF ble min rolle som visepresident og mine relativt harde meningsutvesklinger på Komsas hjemmesider et tema for styret i NSF. Da mente også du at min aktivitet i slike debatter ikke var uproblematisk når jeg var i min posisjon. Jeg må vel si at jeg følte at jeg fikk en streng anbefaling om å roe ned aktiviteten der, og helst ikke skrive noe som helst der.

Det kunne selvsagt være at mine synspunkter ikke harmonerte med styrets, eller at mine motdebattanter hadde henvendt seg gjennom advokater der budskapet var at jeg representerte sentralstyret som var den egentlige årsaken. Kanskje følte noen at jeg skjemte dem ut?

Uansett var dette en av grunnene til at jeg ble mer og mer ubekvem med rollen i sentralstyret, og til slutt gikk.

Du ble overrasket over mitt innspill her om dagen og skriver:

?Derfor overrasker det meg litt når enkelte tror at å "se på en sak" betyr at man vil forsøke å få noe vedtatt, og dessuten mener at det jeg skriver er på vegne av styret. Mitt opprinnelige innlegg ble skrevet her i bloggen, før debatten senere trukket over i Tromsøs gjestebok (noe jeg var motvillig til).

La det til det første være klart: Jeg har ikke, og har ikke hatt, til hensikt å fremme noe forslag om dette til styret. Mitt innlegg var et debattinnlegg om noe jeg mener er et helt sentralt: Hvordan vi skal overleve - og helst vokse.

Og til det andre: Jeg skriver selvfølgelig ikke på vegne av styret i min blogg, jeg skriver på vegne av meg selv. Dette er ikke noe som har vært drøftet i styret eller noe jeg har tatt opp med andre styremedlemmer?.?

Jeg skrev blant annet her om dagen:
?Når en president sier at "det er naturlig å se på....", kan det vel vanskelig forstås som noe annet enn at her vil han fremme dette som en sak i sitt styre.?

Mitt innspill var altså fordi jeg ennå har hukommelse, men jeg er selvfølgelig glad for at du noen måneder senere ser annerledes på hvor fri man er til å utfolde seg i gjestebøker og blogger nå, selv om man sitter i sentralstyret.

Jeg er faktisk svært glad for at noen i sentralstyret debatterer offentlig, enten man gjør det som offisiell person eller bare som han Torstein.

Og når det gjelder truslene fra advokatene; Så langt har de vært tomme.

31.jan.2007 @ 00:17:37
URL: http://tromsosjakklubb.com
Postet av: Lovens mester

Det er utrolig mange agendaer i norsk sjakk.

Jeg tror ethvert menneske med vettet i behold forstår at det som skrives i Torsteins blogg ikke nødvendigvis representerer det offisielle synet til Norges Sjakkforbund, og heller ikke er ment å fremstå sånn. Akkurat på samme måte som da Kristin Halvorsen skrev blogg, uten at det representerte synet verken til Regjeringen eller Finansdepartementet.

Jurister tror jeg også vil være i stand til å se dette skillet mellom privatperson og innehaver av et verv. Det er først når man beveger seg inn i gråsoner eller helt over på andre siden av disse, at dette blir et problem. Dersom Torstein hadde rakket ned på eller kommet med beskyldninger om klubber i norsk sjakk, ville dette vært et tillitsbrudd og et brudd på de forventningene som stilles til ham som president "for alle". (Et ekkelt ekko av hva en viss annen president proklamerer, men la gå). Uten at jeg kjenner saken din i detalj, Jan Sigmund, virker det som om det var nettopp beskyldninger mot bestemte klubber og/eller medlemmer som gjorde at du sluttet i styret. Hva konsekvensene ble da, får være en sak - like mye som at det du sa ser ut til å være helt riktig. Jeg synes imidlertid du bør holde deg for god til å bruke din egen sak mot Torstein her. Til det er sakene alt for forskjellige.

Torstein har på sin egen blogg startet en diskusjon om hva slags sjakklubber vi har. Enig eller ikke, jeg tror ikke mange personer med tilstrekkelig distanse har problemer med rollene hans her.

31.jan.2007 @ 09:24:09
Postet av: Ole Valaker

Hyggelig at du nå innrømmer at vi faktisk gjør noe for norsk sjakk - det hjalp kanskje å se CV-en, hehe.

Og da faller jo kronargumentet ditt om at disse klubbene ikke bidrar med noe, som et blylodd.

Ellers har det nå kommet forslag om eget liksom-NM for liksomklubber fra andre i sentralsytret (Helge N. i Black Knights), så vi venter spent på fortsettelsen :)

31.jan.2007 @ 09:42:51
URL: http://olevalaker.nettblogg.no
Postet av: Torstein

"Hyggelig at du nå innrømmer at vi faktisk gjør noe for norsk sjakk - det hjalp kanskje å se CV-en, hehe."

Jeg synes det er litt pussig å komme med dette en drøy måned etter at du fikk julekort fra NSF med takk for den store innsatsen for norsk sjakk. Men det er vel bare meg.

Ingen tvil om at medlemmene i Oslo Vest har gjort og gjør en innsats, og spesielt du. Men jeg er nå ikke helt sikker på om man kan si at det var Oslo Vest som gjorde en innsats da du var USF-leder - mange år før klubben ble stiftet. Det blir som om 1911 skulle si at vi bidrar gjennom at Johs Kjeken (som ASKO-medlem) var med på å starte opp ASKOs pinseturnering. Det blir litt merkelig, synes nå jeg.

Du svarte heller aldri på et annet spørsmål jeg stilte: Hvis det går greit for dere å starte opp skolesjakk, hvorfor ikke gjøre det? Det er jo nettopp dette jeg vil frem til, at de som har mulighet til det, bidrar. Jeg er fullt klar over at ikke alle klubber har mulighet til det, men jeg tror vi kunne kommet et godt stykke om alle klubber satte rekruttering på dagsorden.

PS. En liten saksopplysning til en annen kommentar: Selvfølgelig går ikke alle pengene fra Telio til Telioserien. De var også hovedsponsor for OL-lagene og er "Offisiell hovedsponsor for NSF", jamfør profileringen de får på sjakk.no. Dette er det opplyst om mange ganger tidligere, gjennom Norsk Sjakkblad og i et utall pressemeldinger.

31.jan.2007 @ 17:59:16
URL: http://torstein.nettblogg.no
Postet av: ole v

Kjernen var vel hva klubber som Oslo Vest gjør for norsk sjakk?

Et julekort til sjakkskribenter (jeg var vel ikke den eneste som fikk?) er hyggelig, og takk for det, men det er en annen skål.

Du spør hvorfor vi ikke starter opp skolesjakk. Flere har full jobb og andre forpliktelser, inkludert sjakk-verv - skal vi droppe dem for å få tid til ungdomsavdeling?

Så trodde jeg 1911, NTG, OSSu, Tiger osv dekket Oslo - og at vi ville endt opp med å konkurrere med disse. Men Oslo Vests medlemmer er sikkert åpne for forespørsler om skolesjakkurs.

PS: Og PS-et ditt oppfatter jeg som at det brukes ikke mer på Telioserie enn det kommer inn fra klubbene+sponsor. Ergo får toppklubbene ingenting.

31.jan.2007 @ 20:03:01
URL: http://olevalaker.nettblogg.no
Postet av: Torstein

Jeg skjønner at dere har mye å gjøre, for all del. Men jeg synes det er litt synd om folk i Oslo vest leser om dere og får lyst til å bli med, og så er det ikke mulig i praksis. Men det er klart, dere gjør også så godt dere kan. Jeg håper bare dere har mine tanker i bakhodet, kanskje det en dag er et medlem eller to som kan tenke seg å drive med skolesjakk eller organisere klubbkveld.

PS-et ditt er ikke helt riktig. Seriesjakken skal totalt gå i null, altså bidrar lagene i lavere divisjoner til eliteserien med deler av sin startkontingent. Dessuten må man vel kunne si at sponsorpengene er et bidrag fra forbundet, det var jo vi som fremforhandlet avtalen.

31.jan.2007 @ 20:13:21
URL: http://torstein.nettblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/index.bd?fa=tb.add&id=3892381
hits